zprávy

Dne 16. 11. 2016 přijala valná hromada společnosti Automotodrom Brno, a.s., zapsané u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce 1451, IČ 60728825, se sídlem Ostrovačice, Masarykův okruh... více...

Společnost Automotodrom Brno, a.s., IČ 60728825, se sídlem Ostrovačice, Masarykův okruh 201, PSČ 664 81 (dále jen společnost), tímto podle § 335 odst. 1 ve spojení s § 323 zák. č.... více...

Dne 7. 12. 2016 představenstvo společnosti Automotodrom Brno, a.s., IČ 60728825, se sídlem Ostrovačice, Masarykův okruh 201, PSČ 664 81 sděluje, že všechny akcie společnosti se... více...

Představenstvo společnosti Automotodrom Brno, a.s., IČ 60728825, se sídlem Ostrovačice, Masarykův okruh 201, PSČ 664 81 podle § 335 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech... více...