Stanovisko k aktuální situaci související se zrušením Grand Prix České republiky 2021

Společnost Automotodrom Brno vyzývá zástupce Spolku pro GP ČR Brno, aby svými mediálními výroky přestali poškozovat dobré jméno společnosti Automotodromu Brno a nezbavovali se vlastní odpovědnosti za zrušení Grand Prix České republiky 2021 a všech důsledků, které z tohoto aktu plynou.

Poslední výroky zástupců Spolku pro GP ČR Brno považujeme za nekorektní. Důrazně žádáme, aby společnost Automotodrom Brno nebyla brána jako rukojmí ve vztahu k držitelům vstupenek, kteří oprávněně očekávají vrácení peněz, stejně jako k ostatním věřitelům.

Se Spolkem pro GP ČR Brno jsou právoplatně uzavřené smlouvy, u nichž nedošlo k žádnému návrhu ukončení, natož ke skutečnému formálnímu vypovězení. Žijeme v právním státě a očekáváme korektní jednání ve vztahu k smluvnímu vypořádání.

Odmítáme pokus Spolku pro GP ČR Brno přenést odpovědnost za nezvládnuté manažerské řízení situace kolem Grand Prix České republiky 2021 na Automotodrom Brno.

Pokud Spolek pro GP ČR Brno přistoupí ke krokům, které avizuje prostřednictvím tiskové zprávy statutárního města Brna, budeme tuto skutečnost respektovat a vyčkáme na rozhodnutí soudu či insolvenčního správce.